Náš eshop:
www.EshopElektronika.cz

Kontakt

solarnipanely@sunwave.cz

solarnepanely@sunwave.sk

Tel.: 734 233 243

 

www.sunwave.cz

www.sunwave.sk

 

 

IČ: 28389689

DIČ: CZ28389689

Referencie FVE

Fotovoltická elektráreň v lokalite:

Južné Čechy

Výkon solárnej elektrárne

4,56kW

Dátum zavedenia FVE do prevádzky: 3 / 2010
Dodané fotovoltické panely: SunWave monokryštál 190Wp
Počet kusov solárnych panelov: 24 ks

Zastavená plocha:

Typ inštalácie:

29,2 m2

Strešná

 

Fotovoltická elektráreň v lokalite:

Južné Čechy

Výkon solárnej elektrárne:

109,440kW

Dátum zavedenia FVE do prevádzky:

4 / 2010

Dodané fotovoltické panely:

SunWave polykryštál 240Wp

Počet kusov solárnych panelov:

456 ks

Zastavená plocha:

Typ inštalácie:

741m2

Strecha

 

Fotovoltická elektráreň v lokalite:

Klatovsko  


Výkon solárnej elektrárne:

 260kW

Dátum zavedenia FVE do prevádzky:

 5 / 2010

Dodané fotovoltické panely:

 SunWave poly 235Wp

Dodaný FV materiál:

 Fotovoltaické panely

Zastavená plocha:

Typ inštalácie:

 1795 m2

 Strešná na konštrukciích

 

Fotovoltická  elektráreň v lokalite:  

Česká vrchnovina

Výkon solárnej elektrárne:

27,93kW

Dátum zavedenia FVE do prevádzky:

6 / 2010

Dodané fotovoltické panely:

SunWave monokrystal 190Wp

Počet kusů solárních panelů:

147ks

Dodaný ostatný FV materiál

Zastavená plocha:

Typ inštalácie:

Konštrukcie, meniče Aurora

188m2

Volná plocha

 

 

 

Fotovoltická elektráreň v lokalite:

Plzeňsko

Výkon solárnej elektrárne

620kW

Dátum zavedenia FVE do prevádzky:

11 / 2010

Dodané fotovoltické panely:

240 Wp polykryštál

Počet kusov solárnych panelov:

2580ks

Dodaný ostatný FV materiál

Typ inštalácie:

Konštrukcie

Volná plocha

 

Fotovoltická elektráreň v lokalite:

Plzeňsko

Výkon solárnej elektrárne

 150 kW
Dátum výstavby:  11 / 2010
Dodané fotovoltické panely:  240 Wp polykryštál

Počet kusov solárnych panelov:

 625 ks

Ostatný dodávaný FV materiál 

Typ inštalácie

 

Konštrukcie

 Brownfield

 

 

Čo je to brownfield? Nevyužitý priestor, najčasteji zborenište po priemyslovém či zemedelskom obektu. Rekultivacia takovéhto priestoru je finančne náročná, preto predstavuje fotovoltika ideálné využitie takovýchto priestor.

 

Fotovoltická elektráreň v lokalite

Klatovsko 

 

Výkon solárnej elektrárne  1 MW
 Dátum dodania FV panelov  12 / 2010
 Dodané fotovoltické panely:  240 Wp polykrystal
 Dodaný materiál:  Fotovoltaické panely

  Typ inštalácie:

 Strecha

 

Galeria fotovoltika

Plzeňsko, volná plocha

Plzeňsko, volná plocha

150 kW, 4 riady panelov nad sebou

150 kW, 4 riady panelov nad sebou

Fotovoltaika u rodinného domu

Fotovoltaika u rodinného domu