Kontakt

Ing. Miloslav Smolka
tel.: 00420 602 297 020

tel.: 00420 734 233 243

 
solarnepanely@sunwave.sk

www.sunwave.cz


IČ: 28389689
DIČ: CZ28389689

Konštrukcie pre rovné strechy

Hliníková podperná FVE konštrukcia pre rovné strechy

Kód: SOLAR PKRS
Popis:
Ľahká, ekonomická a certifikovaná podperná hliníková konštrukcia pre montáž 
solárnych panelov na rovné strechy. Použitie s hliníkovými profilmi 
SOLAR SFA 2 / 2a SH.  Možnosť
ú pravy veľkosti konštrukcie podľa požiadaviek zákazníka. Výhodou je vysoká 
kvalita  prevedenia, ľahká montáž a nízka cena. Možnosťriešenia aj inýchtypov 
konštrukcií pre rovné strechy.