Kontakt

Ing. Miloslav Smolka
tel.: 00420 602 297 020

tel.: 00420 734 233 243

 
solarnepanely@sunwave.sk

www.sunwave.cz


IČ: 28389689
DIČ: CZ28389689

Meniče PVI-10,0-OUTD, PVI-12,5-OUTD

Výhody meničov PVI-10.0-O UTD / PVI-10.0-OUTD-FS-CZ a PVI-12.5-OUTD / PVI-12.5-OUTD-FS-CZ

 • Vysoká flexibilita vďaka duálnemu MMV-trackeru s 3 vstupy pre každý tracker.
 • Skutočná 3 fázová sústava na výstupe AC / DC konvertoru.
 • Široký rozsah vstupného napätia MMV-trackeru: 200 - 850 V.
 • Ochrana proti ostrovné prevádzke.
 • Nízka citlivosť voči rušeniu zo siete zabraňuje jej nechcenému odpájaní.
 • Široký teplotný rozsah -25 ° C až +60 ° C.
 • Vhodné aj pre použitie v exterieroch
 • Konvekčné chladenie bez ventilátora.
 • Plochá charakterisitika účinnosti v celom rozsahu vstupného napätia a výkonu zaručuje stabilný výstupný výkon.
 • Maximálna účinnosť v stredoch rozsahov vstupného napätia a výstupného výkonu zaručuje vyšší výkon pri nasadení ve slovenských podmienkach.
 • Beztransformátorová prevádzka umožňuje špičkovú účinosť až 97,7%, euroúčinosť 97,13% (10 kW) resp. 97,25% (12,5 kW).
 • Veľmi rýchla a presná reakcia MMV-trackeru (reakčná doba: 1 s; presnosť: 99,8%).
 • Nízka citlivosť voči rušeniu zo siete zabraňuje jej nechcenému odpájaní.
 • Maximálny výstupný výkon garantovaný až do teploty okolia 50° C.
 • Varianta PVI-xx.x-OUTD-FS s integrovaným DC spínačom a poistkami (viz blokové schema).
 • Displej LCD na čelnej strane zariadenia umožňuje čítať dôležité parametre.
 • Štandardné DC konektory MultiContact typu MC4.
 • Integrovaná ochrana proti prepólovaniu minimalizuje možnosť poškodenia pri chybnom zapojení.
 • České / slovenské nastavenie

Bezpečnostné normy a certifikáty

Striedače Aurora vychádzajú z týchto noriem: VDE0126, IEC 61683, IEC 61727,EN50081, EN50082, EN61000,
certifikát CE, DK5940, El Real DecretoRD1663/2000 de Espana.
 
Záruka 10 rokov.

Charakteristiky

Kliknutím na nižšie uvedený odkaz si môžete stiahnuť dokumentáciu s podrobnými technickými charakteristikami:

Podrobné charakteristiky striedačov PVI-10,0-OUTD, PVI-12,5-OUTD.