Náš eshop:
www.EshopElektronika.cz

Kontakt

solarnipanely@sunwave.cz

solarnepanely@sunwave.sk

Tel.: 734 233 243

 

www.sunwave.cz

www.sunwave.sk

 

 

IČ: 28389689

DIČ: CZ28389689

Monitoring FVE: Solar-Log 1000

 Solar-Log 1000

Solar-Log ™ 1000 - model pre monitoring stredne veľké a veľké inštalácie FV, pre až 100 meničov do kapacity 1MW.

SolarLog ™ 1000 je najvyšší model radu prístrojov k monitoringu fotovoltaických elektrární s najširším využitím. Kompatibilné až sa 100 meničmi rôznych značiek až do kapacity 1MW. Má plne grafický displej a dá sa kompletne nastaviť aj bez počítača. Možnosť výberu ovládania buď priamo cez dotykový displej alebo po sieti webovým prehliadačom. Inštalácia softvéru nie je nutná. Solar-Log 1000 spolupracuje so všetkými bežnými meničmi. Údaje každého meniče/ stringu sú snímané, ukladajú sa, Solar-Log 1000 je spracuje, vyhodnotí a odošle cez internet. 
 
V súčasnosti sú podporované značky meničov:
Power One, SMA, Mitsubishi, Sunways, Solutronic, Diehl AKO, KACO, Refu, Fronius, Sunville/Phoenixtec, Danfoss, Sputnik/SolarMax, Mastervolt, Kostal, Schuco, Ingeteam a ostatné bežně dostupné značky.

Špičkové vlastnosti systému Solar-Log 1000

 • Displej: graf. zobrazenia s dotykovým displejom, 4 stavové LED diody, SD výstup pre veľké displeje. 
 • Obsluha a nastavenie (konfigurácia): možno voliteľne cez dotykový displej alebo cez PC. 
 • Softvér: vzhľadom k využívaniu webového rozhrania nie je potrebné inštalovať žiadny softvér. 
 • Kompatibilita: v závislosť na výrobcovi - vhodný pre všetky bežné meniče. 
 • Kapacita: možno pripojiť až 100 meničov. 
 • Pripojenie 2 rozhranie RS485 pre zmiešanú prevádzku meniče a ľubovoľnej kombinácie, kombinované rozhranie RS485 / RS422 pre pripojenie meniča, menič typu Fronius alebo Sunville pripojiteľný bez prídavného konvertora rozhrania. 
 • Automatické rozpoznávanie siete cez DHCP 
 • Prevádzka off-line: pripojenie cez USB flash disk k ľahkému prenosu dát a off-line zobrazenie. 
 • Modul čidiel: možné pripojiť modul s čidlami pre zber dát o okolitom prostredí (osvit, teplota vzduchu / vonkajšie čidlo vetra). 
 • Funkcia poplachu: ochrana proti krádeži cez kontaktnú slučku, externý poplach možný
 • Evidencia spotreby: na vstupe S0 k optimálnej evidencii a výpočtu  vlastné spotreby prúdu 
 • Bluetooth: voliteľný modul bluetooth na bezdrôtové pripojenie meničov SMA novej generácie. 
 • Voliteľné riadenie spotreby: spĺňuje požiadavky bezpečnosi siete

Rozsáhlý monitoring fotovoltaickej elektrárne

 

 • Monitoring výpadkov: monitoring každého jednotlivého meniča
 • Stav meniča: zhodnotenie stavu / chybového hlásenia meniča
 • Hodnotenie: denné hlásenia o objeme vyrobenej energie
 • Spôsob odosielania: podľa priania: e-mail alebo SMS
 • Parametre meniča: prúd, napätie, výkon, DC a AC
 • Ladenie výkonu: vyladenie jednotlivých stringov meniča.

 Podrobné grafické znázornenie:

 • Správy: možno zobraziť vyhodnotenie v podobe grafu alebo tabuľky, denné,mesačné, ročné hlasenie
 • Celkový prehľad (za všetky roky), plánované hodnoty pre ročný objem vyrobenej energie, výkonovú krivku a vstupné napätie v dennom prehľade.
 • Výstupy: integrovaný 4,5'' displej, PC, PDA cez WLAN, internet
 • Vlastná spotreba podľa nariadenia EHS: grafické znázornenie spotreby aj výroby prúdu a vlastnej spotreby s energetickou bilanciou.
 • Znázornenie na internetu / PC:   
Denný prehľad: referenčné hodnoty osvitového snímača (zelená) a výkonovou krivkou (žltá) a teplotou modulu (červená).

 

                                                                                                                 

                                                 

Denný prehľad všetkých meničov vrátane výkonovej krivky menič 1 + menič 2. 

 

 Diagnostika a zobrazenie na displeji

 • Protokolovanie: stav meniča a prípadné poruchy
 • Objem dát: 200 udalostí na menič
 • Frekvencia: 15 sekúnd
 • Analýza porúch: rozpoznenie zníženie výkonu alebo sieťové poruchy prevádzkovateľa elektrickej siete
 • Degradácia panelov: automatický výpočet pre jednotlivé roky
 • Druh: volitelne nastaviteľné varovanie porúch
 • Vnútorný indikátor: stavovou diódou LED
 • Zasielanie informácií e-mailom či SMS
 

Riadenie spotreby pre zariadenia od 100 kWp

 • Solar-Log 1000 je vybavený funkciou "Power Management"
 • Umožňuje zníženie výkonu všetkých pripojených meničov
 • Presné protokolovanie zníženie
 • Prenos protokolu na internetový server
 • Teraz pre meniče SMA a Danfoss. Ďalšie sa pripravujú.
 • Priame pripojenie k príjmač diaľkového hromadného ovládania energetického podniku

Poplach

 • Možno nastaviť poruchu a ochranu pred krádežou
 • Zasielanie varovaní a informácií SMS či e-mailom
 • Externý signál: spínateľný cez relé
 • Vnútorný indikátor

USB rozhranie

 • Pripojenie USB flash disk
 • Snímanie všetkých dostupných dát pre off line hodnotenie
 • Načítanie: update firmwaru u zariadení bez internetu a bez PC