Náš eshop:
www.EshopElektronika.cz

Kontakt

solarnipanely@sunwave.cz

solarnepanely@sunwave.sk

Tel.: 734 233 243

 

www.sunwave.cz

www.sunwave.sk

 

 

IČ: 28389689

DIČ: CZ28389689

Monitoring Solar-Log 500

SolarLog 500

Solar-Log 500 je prístroj k monitoringu fotovoltaických elektrární, ktorý podporuje až 10 meničov a to až to 50 kW. Možnosť výberu ovládania buď priamo cez dvojriadkový textový displej s membránovou klávesnicou alebo po sieti webovým prehliadačom. Inštalácia softvéru nie je nutná. SolarLog 500 spolupracuje so všetkými bežnými meničmi. Údaje každého meniča sa jednotlivo snímajú, ukladajú a hodnotí. SolarLog 500 má dvojriadkový displej a dá sa nastaviť aj bez počítača, pri použití klávesnice priamo na SolarLogu.

Špičkové vlastnosti systému SolarLog 500

 • Displej dvojriadkový textový, membránová klávesnica, 4 stavové LED diody, SD výstup pre veľké displeje.
 • Obsluha a nastavenie (konfigurácia): možno voliteľne cez membránovú klávesnicu a textový displej alebo PC.
 • Softvér: vzhľadom k využívaniu webového rozhrania nie je potrebné inštalovať žiadny softvér.
 • Kompatibilita: SolarLog 500 je vhodný pre všetky bežné meniče.
 • Kapacita: možno pripojiť až 10 meničov, max 50kW.
 • Pripojenie rozhranie RS485-R pre pripojenie meniča, menič typu Fronius alebo Sunville pripojiteľný bez prídavného konektora rozhrania
 • Automatické rozpoznávanie siete cez DHCP
 • Evidencia spotreby: na vstupe S0 k optimálnej evidencii a výpočtu  vlastné spotreby prúdu
 • Bluetooth: voliteľný bluetooth na bezdrôtové pripojenie meničov SMA novej generácie.

Snadná inštalácia:

 • Pripojenie meniča: priame pripojenie cez rozhranie RS485/RS422 alebo cez voliteľný modul bletooth (možný súčasná prevádzka RS485 a bluetooth)
 • Pripojenie k sieti: štandardné ethernetové rozhranie 10/100 Mbitov pre pripojení k PC, WLAN, internetovému routeru alebo adaptéru PowerLine
 • Konfigurácia: voliteľne cez dvojriadkový textový displej s membránovou klávesnicou alebo cez webový prehliadač na PC
 • Software: nie je nutná žiadna inštalácia softvéru
 • Operačné systémy: kompatibilný so systémami Windows, Linux alebo Mac OS
 • V súčasnosti sú podporované nasledujúce značky meničov: Power One, SMA, Mitsubishi, Sunways, Solutronic, Diehl AKO, KACO, Refu, Fronius, Sunville/Phoenixtec, Danfoss, Sputnik/SolarMax, Mastervolt, Kostal, Schuco, Ingeteam a všetky dalšie bežné meniče.

Rozsiahlý monitoring fotovoltické elektrárne

 • Monitoring výpadkov: monitoring každého jednotlivého meniča
 • Stav meniča: zhodnotenie stavu / chybového hlásenia meniča
 • Hodnotenie: denné hlásenia o objeme vyrobenej energie
 • Spôsob odosielania: podľa priania: e-mail alebo SMS
 • Parametre meniča: prúd, napätie, výkon, DC a AC
 • Ladenie výkonu: vyladenie jednotlivých stringov meniča.

 Podrobné grafické znázorněnie:

 • Správy: možno zobraziť vyhodnotenie v podobe grafu alebo tabuľky, denné, mesačné, ročné a celkový prehľad (za všetky roky), plánované hodnoty pre ročný objem vyrobenej energie, výkonovú krivku a vstupné napätie v dennom prehľade.
 • Výstupy: PC, PDA cez WLAN, internet
 • Vlastná spotreba podľa nariadenia EHS: grafické znázornenie spotreby aj výroby prúdu a vlastnej spotreby s energetickou bilanciou.
 • Znázornenie na vašom PC:   
Denný prehľad: referenčné hodnoty osvitového snímača (zelená) a výkonovoukrivkou (žltá) a teplotou modulu (červená)

 

                                                                                                                

                                                 Denný prehľad všetkých meničov vrátane výkonovej krivky menič 1 + menič 2.  

 Diagnostika

 • Protokolovanie: stav meniča a prípadné poruchy
 • Objem dát: 200 udalostí na menič
 • Frekvencia: 15 sekúnd
 • Analýza porúch: rozpoznánie zníženie výkonu alebo sieťové poruchy prevádzkovateľa elektrickej siete
 • Degradácia panelov: automatický výpočet pre jednotlivé roky
 • Druh: voľne nastaviteľné varovanie porúch
 • Vnútorný indikátor: stavovou diódou LED
 • Zasielanie informácií e-mailom či SMS